Bu sorular, uluslararası çocuk kontinanas derneği tarafından hazırlanmıştır. Kişisel değerlendirme yapabilmeniz için kabul edilmiş bir yötenmdir.

Bu sorular ICCS internet sitesinden alınmıştır.
Çocuğunuzun yaşı 5 ve üzerinde mi?
 • Evet
 • Hayır
Çocuğunuz gece yatağını ıslatıyor mu?
 • Hayır.
 • Evet, ancak çok nadir. (ayda bir defa)
 • Evet, bazı geceler yatağını ıslatıyor. (haftada 1-2 defa)
 • Evet, hemen hemen her gece yatağını ıslatıyor.
Çocuğunuzda gece yatak ıslatmaktan başka belirtiler de var mı?
 • Gün boyu idrar kaçırma.
 • Gün boyu sıkça tuvalete gitme.
 • Ani yada acil idrar yapma isteği.
 • İdrar yaparken itme ya da kasma isteği.
 • Ağrılı idrar yapma.
 • Kesikli idrar akışı ya da birbiri arkasına idrar yapma ihtiyacı.
 • Üriner sistem hastalığı ya da anomalisi hikayesi.
 • Kabızlık.
 • Dikkat eksikliği.
 • Hayır.
 • Bilmiyorum.
DİKKAT

Gece yatak ıslatmanın altında yatan nedeni araştırabilmesi ve uygun tedaviyi planlayıp en kısa sürede uygulanabilmesi için ÇOCUK ÜROLUĞU ile temasa geçiniz.

PANİK YAPILACAK BİRŞEY YOK

Fakat, siz genede 6 ayda bir ÇOCUK ÜROLOJİ uzmanına danışmalısınız.

BU TEST 5 YAŞ VE ÜZERİ ÇOCUKLAR İÇİNDİR

5 yaş ve altı çocuğunuz için, eğer bir ürolojik bir problemden şüpheleniyorsanız doğru teşhis ve tedavi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Olağan Genel Kurul İlanı

Olağan Genel Kurul İlanı

GÜNDEM


1-   Yoklama, Genel Kurulun açılışı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması,
2-   Genel Kurul Divan Başkanı ve üyelerinin seçimi,
3-   Genel Kurul Divan Kuruluna Genel Kurul Tutanağının imzalanma yetkisinin verilmesi,

4-   Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, 2017, 2018, 2019 yılı Gelir-Gider Tabloları, Bilançosunun ve Denetleme Kurulu Raporu’nun okunması ve görüşülmesi,

5-   Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Gelir Gider Tabloları ve Denetleme Kurulu raporunun kabulü ile Yönetim ve Denetim Kurullarının ibrasının ayrı ayrı Genel Kurul onayına sunulması,

6-   2020, 2021, 2022 yılı aidatının belirlenmesi, (İlgili tüzük maddesi 6)

7-   2020, 2021, 2022 yılı tahmini bütçesinin görüşülerek karara bağlanması,

8-  Yönetim Kuruluna bütçe fasılları arasında aktarma yapma yetkisi verilmesi,

9-  Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu asıl ve yedek üyelerinin, TEDFED asıl ve yedek delegelerinin seçimlerinin gerçekleştirilmesi,
10-  Dilek ve temennilerin alınması,

11-  Kapanış.

Loading