Bu sorular, uluslararası çocuk kontinanas derneği tarafından hazırlanmıştır. Kişisel değerlendirme yapabilmeniz için kabul edilmiş bir yötenmdir.

Bu sorular ICCS internet sitesinden alınmıştır.
Çocuğunuzun yaşı 5 ve üzerinde mi?
 • Evet
 • Hayır
Çocuğunuz gece yatağını ıslatıyor mu?
 • Hayır.
 • Evet, ancak çok nadir. (ayda bir defa)
 • Evet, bazı geceler yatağını ıslatıyor. (haftada 1-2 defa)
 • Evet, hemen hemen her gece yatağını ıslatıyor.
Çocuğunuzda gece yatak ıslatmaktan başka belirtiler de var mı?
 • Gün boyu idrar kaçırma.
 • Gün boyu sıkça tuvalete gitme.
 • Ani yada acil idrar yapma isteği.
 • İdrar yaparken itme ya da kasma isteği.
 • Ağrılı idrar yapma.
 • Kesikli idrar akışı ya da birbiri arkasına idrar yapma ihtiyacı.
 • Üriner sistem hastalığı ya da anomalisi hikayesi.
 • Kabızlık.
 • Dikkat eksikliği.
 • Hayır.
 • Bilmiyorum.
DİKKAT

Gece yatak ıslatmanın altında yatan nedeni araştırabilmesi ve uygun tedaviyi planlayıp en kısa sürede uygulanabilmesi için ÇOCUK ÜROLUĞU ile temasa geçiniz.

PANİK YAPILACAK BİRŞEY YOK

Fakat, siz genede 6 ayda bir ÇOCUK ÜROLOJİ uzmanına danışmalısınız.

BU TEST 5 YAŞ VE ÜZERİ ÇOCUKLAR İÇİNDİR

5 yaş ve altı çocuğunuz için, eğer bir ürolojik bir problemden şüpheleniyorsanız doğru teşhis ve tedavi için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Tarihçe

TED Ankara Koleji Mezunları Derneği “Niçin Ankara Koleji Mezunlarına sahip çıkacak bir Mezunlar Derneği yok?”düşüncesinden doğan, 1967 yılında kuruluş hazırlıklarına başlanılan ve 11 Ocak 1968 tarihinde Ankara Valiliği’ne verilen bir dilekçe ile A. Berati Arısoy’65, Orhan Ertuğruloğlu’64, Zehra Odyakmaz’67. Ahmet Ertay’65 ve Necdet Atakul’65 tarafından kurulmuştur.
TED Ankara Koleji Mezunları Derneği Tüzüğünün 2. Maddesinde 1963 yılına kadar Türk Eğitim Derneği, bilahare TED Ankara Koleji Vakfı tarafından yönetilen Ankara’da kurulu ilk ve orta öğretim okullarında eğitim görenleri bir araya toplayarak,

a- Aralarında sosyal dayanışmayı sağlamak,
b- Okullarına, Türk Eğitim Derneği’ne ve TED Ankara Kolejliler Spor Kulübüne destek olmak, amacıyla kurulduğuna yer verilmiştir.

Kuruluşundan itibaren 2 yıl TED Genel Merkezi Mali Personeline ait bir odada, kendilerine tahsis edilen bir masada çalışmalarını sürdüren Mezunlar Derneği, 1970 yılında TED ve TED Ankara Koleji Vakfı Yönetim Kurullarının mali desteği ile ilk Lokalini Vali Dr. Reşit Caddesi ( şimdiki Cinnah Caddesi) No:27/4’de açmıştır.

Daha sonra sırasıyla 1972 yılında Güneş Sokak No:12, 1974 yılında Ziya Gökalp Caddesi No:28/26, 1975 yılında Yeşilyurt Sokak No:1/2 adreslerinde açılan Lokallerle üyelerine yuva olmaya çalışan Mezunlar Derneği, TED tarafından satın alınarak bu günkü haline getirilen Kızılırmak No:8 adresindeki binada bir dairenin TED Genel Merkezi tarafından kendisine tahsis edilmesi ile gerçek Genel Merkezine kavuşmuş ve TED sosyal tesisi adı ile başlamış ve TORCH olarak devam etmiştir. 2013 yılı Ocak ayında hizmete açılan Kolej-IN, sosyal ve sportif amaçlı bir çok imkanı bünyesinde barındırmaktadır.

2016 yılı sonu itibariyle toplam üye sayımız 5556'dır.

Loading